วัคซีนModerna กำลังจะถูกจัดส่งเพิ่มขึ้นอีก 1.4ล้านโดส

Posted on พฤศจิกายน 24, 2021ปิดความเห็น บน วัคซีนModerna กำลังจะถูกจัดส่งเพิ่มขึ้นอีก 1.4ล้านโดส

ผู้จัดจําหน่าย วัคซีนModerna mRNA Covid-19 ประเทศไทยได้ยืนยันการจัดส่งวัคซีนอีก 1.4 ล้านโดส การจัดส่งนอกเหนือจากวัคซีน 500,000 ชนิดที่ได้รับแล้วรวม 1.9 ล้านโดส ที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนไทยสั่งให้แจกจ่ายให้กับลูกค้าที่ชําระเงิน นับเป็นครั้งแรกที่ได้รับวัคซีนโมเดิร์นน่า จากผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกา

ชุดใหม่มาเป็นอีกช่องทางหนึ่งเพิ่งเปิดสําหรับการจัดหาวัคซีน โมเดิร์นน่า ในขณะที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทยได้อนุมัติวัคซีนโมเดิร์นน่า สําหรับการนําเข้าในประเทศ มันก่อนหน้านี้ได้อนุมัติวัคซีนจากผู้ผลิตในยุโรป เมื่อวานนี้องค์การอาหารและยาของไทยอนุมัติให้ใช้วัคซีน โมเดิร์นน่า ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาเพื่อการนําเข้าเช่นกัน

วัคซีนModerna

การนําเข้าวัคซีน โมเดิร์นน่า รอบใหม่จะช่วยเร่งการกระจายปริมาณให้กับผู้ที่ซื้อวัคซีนล่วงหน้า และได้รับการรอการฉีดอย่างกระวนกระวาย วัคซีน 1.4 ล้านรายการในงานจะเริ่มจัดส่งจากสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สิ้นเดือนและเดือนธันวาคม

วัคซีน โมเดิร์นน่า จะถูกส่งไปยังองค์การเภสัชกรรมของรัฐบาลซึ่งทําหน้าที่เป็นพ่อค้าคนกลางสําหรับวัคซีนเอกชนทั้งหมดที่นําเข้ามาในประเทศไทยก่อนที่จะแจกจ่ายให้กับสมาคมโรงพยาบาลเอกชนหลังจากนั้น ผู้จัดการทั่วไปของ Zuellig Pharma ประเทศไทยอธิบายกระบวนการจัดส่งและการจัดจําหน่าย

“บริษัทได้ประสานงานกับ โมเดิร์นน่า ทันทีเพื่อเร่งการนําเข้าจากสหรัฐอเมริกา ล็อตนี้เป็นการจัดสรรพิเศษโดย บริษัท Moderna เองสําหรับประเทศไทยเพื่อให้คนไทยได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด วัคซีนทุกชุดที่จัดส่งมาในประเทศไทยจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพก่อนที่จะถูกส่งจากผู้ผลิตในประเทศต้นทาง”

การจัดส่ง วัคซีนModerna เป็นส่วนหนึ่งของกระแสการนําเข้าวัคซีนใหม่ที่ไหลบ่อยและเชื่อถือได้ มากกว่าในช่วงเริ่มต้นของการเปิดตัววัคซีนรวมถึงการจัดส่งใหม่อีกฉบับหนึ่งที่ประกาศวัคซีนไฟเซอร์ 30 ล้านตัว

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อ่านข่าวเกี่ยวกับ วัคซีนไฟเซอร์

แหล่งรวมความบันเทิงไร้ขีดจำกัด