ประเทศจีนบริจาควัคซีน ชิโนฟาร์มเพิ่มอีก 200,000 โดส

Posted on ธันวาคม 10, 2021ปิดความเห็น บน ประเทศจีนบริจาควัคซีน ชิโนฟาร์มเพิ่มอีก 200,000 โดส

ประเทศจีนบริจาควัคซีน Covid-19 ให้กับประเทศไทยจํานวนมากตลอดทั้งปี เนื่องจากราชอาณาจักรต่อสู้กับการแพร่ระบาดและเปิดตัวโปรแกรมการฉีดวัคซีน ตอนนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประกาศว่ารัฐบาลของพวกเขา ได้บริจาควัคซีนชิโนฟาร์มอีก 200,000 ชนิด

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจํากรุงเทพฯ ประกาศเมื่อวานนี้และครั้งแรกของการจัดส่งวัคซีน 200,000 มาถึงเมื่อเช้าวานนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้โพสต์ภาพถ่ายบนโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้ว่า วัคซีนชิโนฟาร์มหลายพันชนิดได้เดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แล้ว โพสต์ระบุว่าการบริจาควัคซีนเป็นเครื่องถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ประเทศจีนบริจาควัคซีน

รัฐบาลจีนได้จัดหาวัคซีนชิโนฟาร์ม ให้กับประเทศไทยรวมถึงวัคซีน Sinovac ซึ่งเป็นวัคซีนหลัก ที่มีอยู่ในประเทศเป็นเวลาหลายเดือน หลายคนวิพากษ์วิจารณ์การพึ่งพาวัคซีนของรัฐบาลจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ตัวแปรเดลต้ากวาดในคลื่นลูกที่สามของ Covid-19 และ Sinovac แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อยในการต่อสู้กับมันเท่านั้น ตอนนี้ Sinovac กําลังทดสอบวัคซีนด้วยตัวแปร Omicron เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของสายพันธุ์ Covid – 19 ใหม่

จนถึงปัจจุบันรัฐบาลจีนได้ส่งออกวัคซีน 50,35 ล้านวัคซีนไปยังประเทศไทย การที่ ประเทศจีนบริจาควัคซีน ชิโนฟาร์มรอบแรกได้รับการประกาศว่ามาถึงกรุงเทพฯ แล้ว แต่ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่จะแจกจ่ายเพื่อบริหารงาน เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ระบุว่าวัคซีนถูกทําเครื่องหมายไว้สําหรับกลุ่มคนหรือสถานที่ใด ๆ หรือไม่

ข่าวก่อนหน้า ธนาคารแห่งประเทศไทย

Wallet 168