กระทรวงแรงงาน ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างด้าว

Posted on พฤศจิกายน 12, 2021ปิดความเห็น บน กระทรวงแรงงาน ต้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับแรงงานต่างด้าว

นักวิชาการเรียกร้องให้ กระทรวงแรงงาน ฉีดวัคซีนแรงงานข้ามชาติในประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดที่อาจเกิดขึ้น นายสุรักษ์ ธนศวรรณยังกุล นักวิชาการจากสถาบันวิจัยระบบสุขภาพ เมื่อวานนี้กล่าวว่า ปริมาณวัคซีนได้มอบให้กับคนต่างด้าว 3-4 ล้านคน แต่ตั้งคําถามว่าเพียงพอหรือไม่ นายสุรักษ์กล่าวว่ามีปัญหาบางอย่างในการได้รับวัคซีนสําหรับคนงานเหล่านี้

นายสุรักษ์กล่าวว่าสถาบันพบว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงสิงหาคมแรงงานข้ามชาติ 109,422 คนติดเชื้อโควิด-19 โดยตั้งข้อสังเกตว่าส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นพม่าลาวและกัมพูชา ขณะที่กรมควบคุมโรครายงานว่า แรงงานต่างด้าว 356,337 คน หรือ 7.27% ได้รับวัคซีนโควิด “เรายังคงเสี่ยงต่อการมีการระบาดครั้งใหม่หากแรงงานต่างด้าวเหล่านั้นยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่”

“รัฐบาลควรทํามากขึ้นเพื่อล้างอุปสรรคใด ๆ ที่ป้องกันไม่ให้พวกเขาได้รับวัคซีน” นายสุรักษ์กล่าวว่าแรงงานข้ามชาติจํานวนมากปฏิเสธที่จะฉีดวัคซีนเพราะพวกเขาไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลข้างเคียง

กระทรวงแรงงาน

เขากล่าวว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจําเป็นที่จะได้รับความไว้วางใจของพวกเขา และโน้มน้าวให้พวกเขาว่าการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 นั้นปลอดภัย นายสุรักษ์กล่าวว่าแรงงานข้ามชาติทุกคนไม่ว่าที่นี่จะถูกกฎหมายหรือไม่ก็ตามต้องสามารถเข้าถึงวัคซีนได้เพราะไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่เชื่อมโยงกับความมั่นคงของชาติอย่างใกล้ชิด

เขากล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวานนี้รายงานผู้ป่วยรายใหม่เจ็ดรายในจังหวัดสระแก้วซึ่งทั้งหมดมาจากผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเพื่อทํางานหลังจากที่รัฐบาลผ่อนปรนการจํากัด coronavirus โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ร้านอาหารที่มีผู้อพยพจํานวนมากทํางาน

ดร. ชเวศนันท์ นามวัฒน์ ผู้อํานวยการกองควบคุมอันตรายและควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เจ้าของธุรกิจควรฉีดวัคซีนให้แรงงานต่างด้าวโดยเร็วที่สุด โดยเพิ่มวัคซีนมีให้บริการในหลายจังหวัด

ในข่าวอื่น ๆ กระทรวงแรงงาน กําลังวางแผนที่จะหารือกับพันธมิตรเพื่อให้การจ้างแรงงานข้ามชาติเพิ่มเติม เนื่องจากความต้องการแรงงานในภาคธุรกิจจํานวนมาก ตามที่กระทรวงวัคซีนจะได้รับในภายหลังภายใต้ระบบประกันสังคม สําหรับผู้ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง โดยระบบนายจ้างของพวกเขาจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายของวัคซีน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อ่านข่าวก่อนหน้านี้ พัทยามิวสิคเฟสติวัล

ต้องการหารายได้เสริมเชิญทางนี้